Lessentabellen

Schooljaar 2018 - 2019

1ste leerjaar A van de eerste graad

 

1ste leerjaar A

Levensbeschouwing

2

Nederlands

5

Frans

4

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Plastische opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Latijn

2

Artistieke seminaries

2

Totaal

32

 

2de leerjaar van de 1ste graad

 

2de leerjaar A

 

Latijn

Artistieke vorming

Moderne wetenschappen

Levensbeschouwing

2

2

2

Nederlands

5

5

5

Frans

3

3

3

Engels

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Wiskunde

4

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

2

Economie

0

0

2

Techniek

2

2

2

Plastische opvoeding

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Latijn

4

0

0

kunstinitiatie

0

4

0

Expressie

0

2

2

Wetenschappelijk werk

2

0

2

Totaal

32

32

32

 

2de graad

 

3de en 4de leerjaar

 

Wetenschappen

Humane –

wetenschappen

Latijn

 

 

 

Optie wetenschappen

Optie cultuur

 

WE

HW

LW

LC

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Latijn

0

0

4

4

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Wiskunde

5

4

5

4

Fysica

2

1

2

1

Chemie

2

1

2

1

Biologie

2

1

2

1

Cultuurwetenschappen

0

2

0

0

Gedragswetenschappen

0

2

0

0

Nederlands +

1

1

0

1

kunstgeschiedenis

0

1

0

1

muziekgeschiedenis

0

1

0

1

Stadslabo

1

1

0

1

Science Art (Fr/Eng)

2

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Totaal

32

32

32

32

 

3de graad

 

Latijn wetenschappen

Latijn moderne talen

Moderne talen wetenschappen

Humane wetenschappen

 

LA WE

LA MT

MT WE

HW

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Latijn

4

4

0

0

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

4

4

3    

Engels

2

3

3

2

Duits

0

2

2

0

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijskunde

2 / 1

1

2 / 1

1

Wiskunde

5

3

5

3

Biologie

1 / 2

0

1 / 2

0

Fysica

2

0

2

0

Chemie

2

0

2

0

Natuurwetenschappen

0

2

0

2

Cultuurwetenschappen

0

0

0

3 / 4

Gedragswetenschappen

0

0

0

4 /3

LO

2

2

2

2

Journalistiek

0

0

0

1

Wetenschapsfilosofie

1

1

1

1

Kunstwetenschappen/

Muziekwetenschappen

 

0

2

0

2

TOTAAL

32

32

32

32