Danielle KRUIP

Gedragswetenschappen (2de graad en zes), Nederlands (vier) en leerlingbegeleiding (2de en 3de graad)

Danielle KRUIPGedragswetenschappen is een verzamelnaam voor wetenschappen die zich toeleggen op de studie van het functioneren van individu en samenleving. Tot de gedragswetenschappen worden gerekend: antropologie, psychologie, sociologie, politicologie, criminologie en de pedagogiek. Enkele voorbeelden van vragen waarop men tijdens de lessen een antwoord krijgt: Wat gebeurt er allemaal in de babyfase? Welke gezinsvormen bestaan er tegenwoordig? Waarom ontstaan conflicten? Wie pleegt er criminele feiten? Is er veel armoede in Brussel?