Diana ARKUSH

Wiskunde (2de en 3de graad), statistiek (3 de graad), chemie (3de graad)

Diana ARKUSHWiskunde

In de tweede graad krijgen de leerlingen een grondig inzicht in de basistechnieken van de rekenvaardigheden en worden ze gestimuleerd en geprikkeld tot probleemoplossend denken: vanuit hun eigen ervaringen, de interactie met de leerkracht en de medeleerlingen. Het geregeld heropnemen van de reeds geziene leerstof helpt de leerlingen een zekere automatisme te ontwikkelen. Wiskunde is het vak waarin je leert abstraheren en structuren ontdekken, de vaardigheid die binnen veel domeinen onmisbaar is. 

De uitbreiding van het lessenpakket wiskunde in de 3de graad is bedoeld voor leerlingen van de wetenschappelijke richting. Naast de verplichte onderwerpen die op dit niveau verschillende soorten functies benaderen, wordt het brein van de jonge wetenschappers vanuit enkele andere hoeken geprikkeld (vb. 'matrices', 'integralen', 'wiskunde en kunst').

Statistiek

Dit vak is een onderdeel van wiskunde met als centraal begrip "de stochastiek" dat met kansen, waarschijnlijkheidsrekening en hypothesen te maken heeft. De leerlingen zijn vertrouwd met de principes van de beschrijvende statistiek (populatie en steekproeven, staaf- en schijfdiagrammen, ...). In de 3de graad breiden we de statistische begrippen verder uit steunend op talrijke voorbeelden uit het dagelijkse leven. Het accent ligt hier niet enkel op de formules maar ook op de informatieve waarde mùet als doel de analytische vaardigheden te stimuleren. Wees gerust, je moet absoluut geen wiskundeknobbel hebben! Zoals voor elk ander vak is het bijhouden van de behandelde informatie en het regelmatig inoefenen van de leerstof voldoende.

Chemie

In de 3de graad zijn de leerlingen reeds vertrouwd met de belangrijkste stofklassen en enkele reactiesoorten.                                                                                                                                          In het 5de jaar bestuderen we de atoommodellen en de chemische bindingen alsook verschillende aspecten van chemische reacties. In het 6de jaar vormen 'chemisch rekenen' en 'koolstofchemie' de grootste leerstofblokken.  Het proefondervindelijk leren op weg naar nieuwe inzichten en vaardigheden wordt vanuit dit vak sterk gestimuleerd.