Emma VAN AKEN

N.C. Zedenleer (1ste graad), chemie en biologie (2de graad), wetenschappelijk werk (twee) en leerlingbegeleiding (1ste graad)
Emma Van Aken

Niet-Confessionele Zedenleer

Niet-confessionele zedenleer (NCZ) is één van de levensbeschouwelijke vakken die leerlingen kunnen volgen in het middelbaar onderwijs. In de lessen worden kinderen en jongeren een moreel bewustzijn en een zingevend oriëntatiekader bijgebracht vanuit de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Niet-Confessionele Zedenleer gaat uit van vrij onderzoek, goede argumentatie en zelfstandig leren denken . Vrijzinnigen willen alles onbevangen en objectief kunnen onderzoeken en in vraag stellen.

Tijdens de lessen Niet-Confessionele Zedenleer laten we alle jongeren aan het woord komen in een klasomgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen ook voor zijn of haar eigen onderbouwde mening mag en durft uit te komen.

Wetenschappelijk werk

Wetenschappelijk werk vormt een praktische aanvulling op de leerstof van het vak natuurwetenschappen, hierbij wordt zoveel mogelijk nadruk gelegd op toepassingen uit het dagelijkse leven. De bedoeling is dat de leerlingen tijdens deze lessen een zo breed mogelijke waaier van werkmethoden, onderzoeksmethoden en meettechnieken leren gebruiken.

Biologie

In het vak biologie bestudeer je levende wezens: mensen, dieren maar ook andere levende organismen zoals planten, eencelligen, bacteriën, virussen, suikers, eiwitten,… De leerlingen ontdekken hoe organismen op elkaar en op het milieu inspelen. Je krijgt tijdens de lessen niet alleen de nodige theoretische bagage mee maar ook praktijk vormt een belangrijk onderdeel van het lessenpakket, dit in de vorm van labo’s in de klas.

Chemie

Chemie is de wetenschap die zich bezighoud met de samenstelling en bouw van stoffen en organismen. Welke de chemische veranderingen kunnen plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden? En welke zijn de wetmatigheden die daar mee samengaan?

Leerlingbegeleiding

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van de leerlingen met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school.

Bij de Leerlingenbegeleiding kan je terecht voor verschillende zaken:

  • Het ‘leerling zijn': leerproblemen opvangen, leerlingen zelfstandig taken leren aanpakken (leren leren), aandacht voor kiezen en schoolloopbaanbegeleiding (leren kiezen)…
  • Het ‘kind of jongere zijn': persoonlijke en socio-emotionele problemen (leren leven), hulp in crisismomenten….