Gitte PEETERS

Engels (1ste en 2de graad) en economie (twee)

Engels  

Engels is niet weg te denken in ons leven. Wij beginnen vanaf nul. Via simpele regels en nieuwe woordenschat leren leerlingen gesprekken voeren. Onze focus ligt op lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheden en de Britse cultuur.

Economie

In het vak economie bestudeer en verwerk je, alleen of in groepsverband, kritische informatie uit de actualiteit via diverse media. Je leert zinvol reflecteren en je eigen handelen bijsturen. Je schakelt daarvoor actuele economische situaties in. Alle aspecten van het ondernemingsleven, de taak van de overheid en de economische ontwikkeling komen aan bod.