Terug in de tijd: alumni Koninklijk Atheneum Brussel

De Gildebroeders van de Eikstraat en de Moustraat, de oud- leerlingen van het toenmalige Koninklijk Atheneum Brussel, hebben enkele jaren geleden een website opgericht waarop ze herinneringen aanhalen en elkaar op de hoogte proberen te houden.

Neem zeker eens een kijkje: http://atheneumbrussel.wordpress.com

Drie kranige mannen van de lichting 1959 kwamen 21 maart terug naar hun oude school.

LICHTING 1959 BEZOEKT DE LOKALEN IN DE MOUTSTRAAT

Een van de deelnemers, Jan Stacino, stuurt ons het volgend verslag van een mooi initiatief:

Verslag Bezoek van drie KABers lichting ’59 aan hun Atheneum Moutstraat,24 op 21/03/2014

Op vrijdag 21 maart stonden om 11:00 a.m. uur stipt in de ingangshall van het KAB van de Moutstraat Jan Mertens, Jozef van aken en jan Stacino allen anciens van lichting ’59.

Piet Coppé, Dirk De Hollander, Maurits Ringoot, Henri Dumont en zijn echtgenote de oenologe Simonne Wellekens excuseerden zich wegens medische en dringende familiale redenen, wat nogmaals bewijst Seneca citerend:‘Senectus insanabilis morbus est !’( vert.: De ouderdom een ongeneeslijke ziekte is. Epist.108)

Het triumviraat van lichting 1959 zoals Jan Mertens (primus inter pares) ons betitelde werden ondanks vele afzeggingen met de glimlach ontvangen door Mevrouw Smekens, coördinerend directeur van de scholengroep Brussel en tevens directeur van het nieuwe atheneum Brussel. Met veel belangstelling bezochten wij de vernieuwde lokalen van ons ‘oud’ atheneum. De Heer Danny Van Bossuyt, directeur van de basisschool ‘De Kleurdoos’ samen met de laatste directeur van het KAB de Heer Jacky Goris gaven ons een rondleiding op de campus. Na jaren lethargie kreeg ons atheneum vier jaar geleden een nieuwe start. Momenteel telt de school 79 leerlingen verdeeld over vier jaren. Schematisch worden de studierichtingen als volgt ingedeeld:

Eerste graad A :
1- 2 uren Latijn en 2 uren creatieve seminaries voor alle leerlingen.
2- Keuze uit drie basisopties : -Artistieke vorming – Latijn – Moderne wetenschappen

Tweede graad ASO :
Humane wetenschappen – Latijn – Wetenschappen

Derde graad ASO:  
Humane wetenschappen – Latijn Moderne talen – Latijn Wetenschappen –  Moderne talen wetenschappen

Het atheneum streeft een gezonde heterogene leerlingenpopulatie na, waar ze trouwens meer en meer in lijkt te slagen. Uiteraard weerspiegelt ons atheneum voor een belangrijk deel de Brusselse realiteit, m.a.w. een culturele diversiteit, meertalig- en ook anderstaligheid. Wij stelden vast dat een jong en enthousiast lerarenkorps ( de meeste wonen in de omgeving van de school) zich enorm inspannen en zich thuis voelen in deze interessante biotoop. Zo zagen wij tot onze verbazing Charles Ducal, de dichter des vaderlands als gastspreker de geheimen van de poëzie uitleggen voor een attent volle klas leerlingen. Wij mochten ook nog het gloed nieuw laboratoriumlokaal bezoeken en de turnzaal die nu deel uitmaakt van de brede school. Zo wordt er aan hockey en bokstraining gedaan voor volwassenen.

Na de rondgang werden we gastronomisch verrast en er ontspon zich aan tafel een vruchtbaar gesprek en uitwisseling van ervaringen tussen het triumviraat en de Mevrouwen Smekens en Mollin en de Heren Bossuyt en Goris.

Alhoewel onze lichting ’59 met 30 leerlingen in de zesde Latijnse (nu eerste graad) was begonnen behaalden maar de helft daarvan de eindtermen, wat heden ten dage zeer slecht zou worden gecoteerd.

Maar de oude prefect Alers had een selectiesysteem ontwikkeld waardoor wie zwak was voor Latijn van de oude humaniora naar de ‘modernen’ werd overgeheveld en van de Modernen naar een A3-A2 beroepsafdeling werd geloodst. Dat dit systeem niet onfeilbaar was bewees Dr.Ing. René Oosterlinck die vanuit de Latijnse naar de beroeps werd verwezen maar die van daaruit opklom tot Burgerlijk ingenieur (UL) en die onlangs nog voor het Europees parlement het ruimteprogramma van de ESA (European Space Agency) kwam uitleggen.

Anderzijds behaalde 87,5 % van onze lichting ’59 een universitaire diploma terwijl het zogezegde ‘beroemde’ Sint-Jan-Berchmans college (waar de kinderen van de Koning schoollopen) amper de helft maar een universitaire graad van dezelfde lichting…!

Pro memorie citeer ik onze lichting ’59 alfabetisch met hun graad : (+)= reeds overleden.

 • Luc De Backer, Dokter in de Geneeskunde (UL)
 • Piet Coppé, Dokter in de Geneeskunde (UL)
 • Robert De Boeck (+), Lic. In de Politieke en Sociale wetenschappen (UL)
 • Dirk De Hollander, Apotheker (UG)
 • Jan De Laender (+),(UL) Prof psychologie en criminologie aan de Lesius     hogeschool  Antwerpen de EHSAL Brussel
 • Henri Dumont, Prof biologie (UG)
 • Wilfried Geeroms (+), Lic Germaanse filologie (VUB)
 • Jan Mertens, Dokter in de Geneeskunde (UG)
 • Guy Pierrreux (+), Lic economie (VUB)
 • Maurits Ringoot, Professeur de géographie Athenée de Braine l’Alleud
 • Jan Stacino, Lic. Bestuurswetenschappen (HIBH Brussel)
 • Wim Triest, Lic. Lichamelijke opleiding (VUB)
 • Jozef Van Aken, Prof Anesthesie (UG)
 • Gaëtan Van de Maele (+), Lic. Lichamelijke opleiding (VUB)
 • Gerard Van Laer (+), Landmeter
 • Eric Veirman, Lic. Scheikunde (UG)

Verlieten het atheneum na de middelbare cyclus:

Willy De Ridder: via de kadettenschool en de Militaire school werd hij de laatste Generaal van de Belgische Rijkswacht.

René Van Der Speeten werd sportjournalist bij de VRT.

Tenslotte was het triumviraat fel onder de indruk van de nieuwe start van ons atheneum en wensten zij het nieuwe atheneum een glorieuze toekomst. Moge het de intellectuele elite van morgen pedagogisch succesrijk smeden zoals in een niet zo ver verleden !

Scriptor: Jan Stacino, oude monitor Rethorica KAB 1959

 

alumni3