Isabelle DE VRIESE

Artistieke seminaries (een) en plastische opvoeding (2de graad)

Isabelle DE VRIESEPlastische opvoeding

Volgens Wikipedia is Plastische opvoeding (en ik citeer) “een vak waarin de artistieke vaardigheden en de creativiteit van de leerlingen kan ontwikkeld worden” en wordt afgekort met P.O. Plastisch komt van het Griekse plasso wat “leem kneden, vormen” betekent.

Met P.O. bedoelt men dus de opvoeding in de vorm, de vormgeving, de kleur en de compositie.

Het gaat om expressie 

Bondig gezegd: uitdrukkingskracht – het zich uiten. Expressie is het zich uiten, je innerlijk zichtbaar maken. Het doel is waar te nemen, te leren, te denken, te plannen, durven doen, kortom je voorstellingsvermogen uit te breiden en je te leren uiten.

Als dat ook nog eens emotie teweegbrengt dan zitten we heel goed !

Besluit : WEES CREATIEF !

Artistieke Seminaries

In de periode van 2 lesuren per week maken de leerlingen kennis met enkele artistieke disciplines. (architectuur, schilderkunst, theater,...)
Per maand wordt er een ander discipline behandeld.
Aan de hand van opdrachten, klasgesprekken en projecten worden ze nieuwsgierig gemaakt naar de wereld van de kunsten.