Kim VAN WAEYENBERGHE

Adjunct-directeur

Kim VAN WAEYENBERGHEDe adjunct-directeur neemt de dagelijkse leiding van de school op zich en is het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Verantwoordelijk voor de visie en het pedagogisch project van de school, m.n. in het centrum van de stad een kwaliteitsvolle school uitbouwen waar de leerplannen aangevuld worden met boeiende projecten en waar een klassieke opleiding vermengd wordt met een creatief luik.

We houden het niet bij theorie maar laten de leerlingen daadwerkelijk proeven van de voordelen van de stad en zijn creatieve bewoners en buren.