Magali Pauporte

Nederlands (1ste graad)

Taal opent deuren: naar kennis, nieuwe contacten, structuur en begrip van de wereld en zo veel meer. Alles is taal. En bovendien kan je nooit leren zonder. Taal, denken en leren zijn één geheel.  Zo zorgt elk nieuw begrip voor nieuwe deuren. We streven er samen naar om die zo wijd mogelijk te maken, kiertjes worden poorten en zo ligt de wereld aan je voeten.

In het vak Nederlands stellen we de taalvaardigheid van de leerlingen centraal. In de lessen werken we aan het zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken van de taal in alle mogelijke situaties. Functionaliteit en schoolse vaardigheden maken je dit jaar klaar voor de poort naar het derde jaar. Ik heb er alvast zin in!

Naast Nederlands geef ik ook geschiedenis en aardrijkskunde.