Ons project

Atheneum Brussel houdt vast aan een hoge traditionele onderwijskwaliteit, maar wil daarenboven jonge mensen vormen die nieuwsgiering zijn en zonder complexen uitdagingen en mensen tegemoet treden.

Wij combineren een sterke algemene vorming met projecten en creatieve werkvormen die de brede kunst- en cultuurbeleving bij onze jongeren doen ontwikkelen. Zo proeven ze al een beetje van de echte wereld. Het stimuleert hun zelfstandigheid, prikkelt hun nieuwsgierigheid en verruimt hun blik.

Creatieve seminaries, deel uitmaken van artistieke projecten, de betekenis van esthetica leren... Atheneum Brussel biedt dit allemaal! Onze keuzen om alle eerstejaars te laten proeven van Latijn en in de hogere jaren o.m. in te zetten op een sterke richting Humane Wetenschappen, weerspiegelen ons pedagogisch project. Uiteraard gaan wetenschappen en kunst hand in hand. In elke les trachten leerkrachten immers een creatieve en brede bril op te zetten. Daarom breiden we vanaf september ons studieaanbod uit met wetenschappen.

Les volgen in Atheneum Brussel, betekent ook de stad werkelijk binnentreden. We zijn gehuisvest op een uitzonderlijke locatie in hartje Brussel waar het bruist van de cultuurhuizen, kunstenaarsinitiatieven en socio-culturele werkingen. Samenwerken met deze verschillende partners uit de wijk doen we met graagte en als vanzelf.

We zijn een (nog) kleine school volop in opbouw. Dat heeft zo zijn voordelen: veel persoonlijk contact, inspraak door leerlingen en leerkrachten en gedrevenheid. Ook dit typeert onze school.