Annelies DEVILLE

Nederlands (2de graad) & expressie (2de jaar)

Expressie

Tijdens de lessen expressie gaan we op een creatieve manier aan de slag met de Nederlandse taal en dat zowel mondeling als schriftelijk. We spelen theater, we schrijven teksten en dialogen, we ontdekken onze eigen lichaamstaal en onze eigen stem. Dit alles proberen we zoveel mogelijk op een poëtische manier te doen. Het einddoel is om kunst en cultuur te onderzoeken, te beleven en om zelf ook een beetje kunstenaar te worden!

 

Nederlands

De lessen Nederlands zijn in de tweede graad opgedeeld in verschillende onderdelen. We ontdekken het Nederlands als communicatiemiddel door te oefenen op het schrijven, lezen, spreken en beluisteren van de taal. We analyseren het Nederlands door dieper in te gaan op de taalbeschouwing. Daarbij komen theorie en oefeningen samen in grotere opdrachten. Door het jaar heen breiden we onze actieve en passieve woordenschat uit dankzij vele leesopdrachten en klasgesprekken. We beleven het Nederlands ook als kunstvorm. We lezen verhalen, poëzie, graphic novels … en bespreken deze altijd samen. De nadruk ligt hier op het leesplezier en niet op de leestheorie!