Daphne DE WACHTER

Cultuurwetenschappen (2de graad), esthetica (2de graad), geschiedenis (drie en vijf), kunstinitiatie (twee)

Daphne DE WACHTER

Cultuurwetenschappen 

De mens en de samenleving staan centraal tijdens deze lessen. We hebben aandacht voor de socio-culturele kenmerken van de maatschappij. De leerlingen maken in dit vak ook kennis met de wereld van wetenschappelijk onderzoek en leren reflecteren. Ons doel is om op een kritische manier om te gaan met culturele uitingen.

Esthetica 

Wat is schoonheid?

Rond deze hoofdvraag draait het in de cursus esthetica. Via kennis over kunstenaars, kunstvormen en kunststromingen proberen de leerlingen deze vraag te beantwoorden. De leerlingen ontwikkelen stap voor stap een kritische mening over kunst in het bijzonder en over schoonheid in het algemeen. 

Geschiedenis

De leerlingen bestuderen het verleden met aandacht voor geschreven bronnen. Tijdens de lessen gaan we actief op zoek naar de band tussen verleden, heden en toekomst. Hedendaagse films en literatuur mogen niet ontbreken om deze wereld te ontdekken. In het derde jaar houden we halt bij de middeleeuwen. We leren dat de middeleeuwen veel meer zijn dan een donkere periode met ridders, boeren en monniken. In het vijfde jaar focussen we hoofdzakelijk op de 19de eeuw met gebeurtenissen die het leven van de burger grondig hebben beïnvloed, van de kolonisatie tot de industriële rijkdom. In mijn lessen gaan we de maatschappelijke relevantie niet uit de weg. We proberen antwoorden te zoeken op de volgende vraag. Kan de studie van het verleden ons leren om hedendaags gedrag in vraag te stellen?

Kunstinitiatie 

In dit kunstvak maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van expressie. Op een verkennende manier ontdekken ze de elementen die een rol spelen in de artistieke, creatieve en technologische wereld van vroeger, vandaag en morgen. Tegelijk hoop ik hen warm te maken voor één of meerdere kunstvormen. We werken zowel in de klas als op locatie.