Lode DELPUTTE

Leraar Nederlands (drie), geschiedenis (vier) en journalistiek (3de graad)

Lode DELPUTTENederlands

Het Nederlands, de moedertaal van 23 miljoen mensen in Nederland, Vlaanderen, Suriname, Zuid-Afrika en de Antillen, opent niet alleen een venster op de wereld, maar ook op onszelf en onze plaats in de samenleving. 

Nederlands leren betekent vele dingen: de vaardigheden beheersen om geschreven en gesproken boodschappen te begrijpen, uiteraard, maar net zo goed om daar antwoord op te geven of zelf de communicatie op gang te brengen.

In het vak Nederlands bevat elk lesdeel luister-, kijk-, lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Ook krijgen onze leerlingen inzicht in de verschillende registers van de taal: ze leren ook hoe taalsituaties veranderen als de gesprekspartners of het doelpubliek anders worden. Met vrienden of ouders spreek je nu eenmaal niet zoals je dat met onbekende volwassenen doet.

Grote aandacht besteden de lessen Nederlands ook aan de diverse teksttypes: sommige teksten zijn literair, andere informatief, nog andere activerend enz. Onze leerlingen krijgen voorts oefeningen in het schrijven van sollicitatiebrieven, het opmaken van schema's of het geven van presentaties. 

Atheneum Brussel draagt actief burgerschap hoog in het vaandel. De themaweken die onze school opzet, bijvoorbeeld over consumptie, vervoer, poëzie of klimaat, worden vanzelfsprekend doorgetrokken naar het vak Nederlands. Ook buiten de lessen Nederlands bewaken we volop de kwaliteit van het taalgebruik van onze leerlingen. 

Geschiedenis

In onze lessen over de Nieuwe Tijd gaan we op zoek naar de oorsprong van de moderne wereld. We nemen de leerlingen daarbij mee voor een reis door de tijd. Aan de hand van talrijke getuigenissen en bronnen kijken we op welke manier de vijf continenten elkaar ontmoetten, welke rol niet alleen macht en rijkdom daarbij speelden, maar ook cultuur en wereldbeschouwing. Al sinds de vijftiende eeuw ondergaat onze planeet veranderingen die tot vandaag doorwerken: ecologie, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid, wetenschap en magie, redelijkheid en individuele ontplooiing. De dingen die het mensdom groter hebben gemaakt, maar evengoed de collectieve waanzin: dat alles zullen wij in onze lessen behandelen.

Journalistiek

Mijn lessen journalistiek vat ik in de eerste plaats op als een inleiding tot de mediacultuur. Omdat ik  ook journalist ben bij De Morgen en die authentieke context zoveel mogelijk naar het klasgebeuren wil doortrekken, gaat er ruime aandacht naar het medium krant en naar het redactionele proces. Ook de journalistieke deontologie, de uitdagingen van het digitale tijdperk, de persvrijheid en de geschiedenis van de journalistiek komen aan bod.

Uiteraard heeft dit vak ook een praktische component: enerzijds verwacht ik dat de leerlingen de politieke, economische en sociale actualiteit in binnen- en buitenland volgen, anderzijds krijgen ze interview-, reportage- en nieuwsopdrachten die vooral met de Brusselse actualiteit te maken hebben.

Het spreekt voor zich dat ook in dit vak hard gelet wordt op de kwaliteit van het Nederlands. Aan het eind van het schooljaar maken de leerlingen een journalistiek portfolio waarin ze de opgedane kennis verwerken.