Seppe LAMBRECHT

Aardrijkskunde (3de graad), wiskunde (3de graad), stadslabo's (2de graad)

Seppe LAMBRECHTAardrijkskunde

In het vak aardrijkskunde ligt het accent op het gebruik van aardrijskundige kennis, inzichten en vaardigheden in herkenbare ruimtelijke contexten.

In de derde graad spitsen we ons toe op enkele grote thema's met globale dimensies zoals global warming, internationale migratiestromen wereldsteden... We verlaten ook de aarde om een blik te werpen op de omliggende planeten en het zonnestelsel. De historische ontwikkeling van onze geografische kennis en van de cartografie vormt tot slot ook een belangrijk onderdeel binnen deze cursus.

Wiskunde

Binnen de wiskunde wordt in de derde graad naast de klassieke leerinhouden ook veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de wiskundige kennis doorheen de laatste eeuwen. Als extra leerstofonderdeel kiezen we voor een diepere kijk op het belang van wiskunde binnen de wereld van de kunsten met extra aandacht voor de klassieke muziek.

Stadslabo

De cursus stadslabo wordt opgebouwd rond de centrale vragen, 'Wat is een stad?'; 'Hoe functioneert een stad?' en 'Hoe maak je een stad?'. Doorheen het schooljaar zal er gewerkt worden aan een analyse van een stadsdeel waarbij een grote waaier aan grootstedelijke thema's aan bod komen (politiek, economie, stadsplanning, culturele diversiteit...) Voorts zullen verschillende gastprekers die een bijzondere band hebben met het Brusselse stedelijke weefsel, deze lessen invulling geven.