1A
Atheneum Brussel: leren in de stad, kijken naar de wereld

In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open.

Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen voor de specifieke vakken, veel individuele aandacht, actuele lesthema’s en creatieve werkvormen en projecten.

Een pedagogisch project op hoog niveau dat niet alleen gericht is op kennisoverdracht, maar dat ook de creatieve persoonlijkheid van de leerling wil stimuleren.