Studieaanbod

Hier volgen de studierichtingen per graad. De lessentabellen vindt u in de rechterkolom.

Eerste leerjaar (1A-stroom)

Tweede leerjaar (2A)

o Artistieke vorming

o Klassieke Talen

o Moderne wetenschappen

o Mens en maatschappij

 

Tweede graad (3 doorstroom finaliteit of 3 ASO)

o Humane wetenschappen

o Latijn

o Natuurwetenschappen

o Moderne Talen

Tweede graad, tweede leerjaar (4 doorstroom finaliteit of 4 ASO)

o Humane wetenschappen

o Latijn

o Natuurwetenschappen

o Moderne Talen (Nieuw – verderzetting 3 MT)

 

Derde graad (doorstroom finaliteit of ASO)

o Humane wetenschappen

o Latijn - moderne talen

o Latijn – wetenschappen

o Moderne talen – wetenschappen

 

Studieaanbod